Les dades personals sol·licitades i recollides a vulluncanvi.wordpress.com seran tractades en tot moment d’acord amb la normativa vigent de protecció de dades de caràcter personal. Actualment, el Reglament (UE) 2016/679, General de Protecció de Dades Personals (en endavant, RGPD) i, en tot allò que no contravingui el RGPD, la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de caràcter personal (d’ara endavant, LOPD) i el Reglament que la desenvolupa.

  • Responsable del Tractament: JORDI MAGRINYÀ.
  • Finalitats del Tractament: Hi ha una sèrie de finalitats, per a les quals se sol·licita el consentiment en cada formulari web de recollida de dades: a) gestionar, mantenir i controlar les sol·licituds d’informació o prestació de serveis. b) comunicacions comercials de JORDI MAGRINYÀ. sobre productes i serveis similars als contractats; així com sobre novetats del sector educatiu.
  • Les dades personals tractades en els formularis de la web són les identificatives bàsiques: Nom i cognoms, i correu electrònic.
  • Les dades personals facilitades, amb caràcter general, no seran comunicades o cedides a tercers sense consentiment exprés.
  • L’usuari respondrà, en qualsevol cas, de la veracitat de les dades facilitades.
  • L’usuari podrà exercir en tot moment els seus drets d’accés, rectificació, supressió, limitació del tractament, portabilitat i oposició respecte al tractament de les seves dades personals en el següent correu electrònic, la gestió del qual correspon al responsable del fitxer: jordi.magrinya@gmail.com. L’assumpte del correu electrònic ha de ser ‘Privadesa’. També pot fer-ho mitjançant correu postal a la següent adreça: Av. Meridiana 34 3r 2a, 08018, Barcelona o als telèfons (+34) 617 350 603 i 93 300 87 67

La informació personal facilitada a vulluncanvi.wordpress.com es recull mitjançant:

  • El formulari de contacte.
  • La subscripció a la newsletter.

Mesures de Seguretat

D’altra banda, l’Administrador ha adoptat els nivells de seguretat requerits pel Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de desenvolupament de la LOPD; complint així amb un dels estàndards més rigorosos dins l’àmbit europeu. No obstant això, cal indicar que la seguretat tècnica en un mitjà com Internet no és inexpugnable, de manera que podrien existir actuacions il·lícites per part de tercers aliens a JORDI MAGRINYÀ. En el cas d’actuacions de tercers, JORDI MAGRINYÀ. no és responsable d’aquestes. Ara bé, l’empresa es compromet a facilitar tota la informació necessària per a que es puguin determinar i exigir responsabilitats als causants dels danys.

Els enllaços a tercers que poguessin trobar-se a la web no es veuen afectats per aquesta Política; pel que serà necessari consultar la política de protecció de dades de cadascuna de les webs allotjades en aquests enllaços.

Cookies

Finalment, s’ha de tenir en compte que aquesta web pot comptar amb els serveis de Google Analytics, per la qual cosa és altament probable que s’instal·lin cookies al seu equip informàtic per a realitzar estadístiques de l’activitat a la web dels visitants i usuaris registrats. En aquest sentit, JORDI MAGRINYA també podrà tractar les seves dades per a fins estadístics, amb l’objectiu d’optimitzar la qualitat dels nostres serveis.

Pots consultar també la política de privadesa i la política de cookies de WordPress.

Última versió: 03 de gener de 2019